Масло за външна употреба
Decking & Furniture Oil

Опаковка:

2,5 литра

Предимства:

• Защитава от лошо време и нацепване
• UV защита
• Съдържание на твърдо вещество 90%
• Лесно за нанасяне
• Съхне бързо
• Готов под за един ден
• Висока покривност - 2,5 литра покриват 50 кв.м.
• Емулсия на водна основа с масло
• Ниско съдържание на летливи органични съставки <5% и без съдържание на кобалт
 


PDF icon Техническо описание

Decking & Furniture Oil
Цветове:

Bona Decking&Furniture Oil е масло с високо съдържание на твърдо вещество, за обработка на дървени повърхности на открито, изложени на лошо време. Подчертава естествената шарка на дървото, а също така пази от образуване на цепнатини и може да се използва на всички видове дърво-както твърди, така и меки.

Внимание!
Bona Decking&Furniture Oil съдържа съхнещи масла. Съществува опасност от самозапалване. Използвани кърпи и други подобни материали трябва да се изхвърлят в съд с вода или затворен метален съд.

Highly concentrated product. 2,5 liter is enough to cover 50m2  Waterborne product offering top performance with less dangerous solvents. Easier cleaning of tools.  Product containing UV-blockers reducing the effect from the sun’s depleting radiation.  Outdoor product blocking the wood pores and ents moisture ingress.  Bona опазва околната среда. С иновативен и систематичен подход, ние работим, за да намалим въздействието ни върху околната среда и създаваме устойчиви решения за бъдещето.